پلی اتیلن ترفتالات

productbox.modal.caption.before PET 785
نام ماده: پلی اتیلن ترفتالات
فرمول شیمیایی: PET
گرید: 785
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: تندگویان
نوع بسته بندی: جامبو

PET 785

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن ترفتالات 821
نام ماده: پلی اتیلن ترفتالات
فرمول شیمیایی: PET
گرید: 821
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: تندگویان
نوع بسته بندی: جامبو

پلی اتیلن ترفتالات 821

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن ترفتالات 825
نام ماده: پلی اتیلن ترفتالات
فرمول شیمیایی: PET
گرید:825
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: تندگویان
نوع بسته بندی: جامبو

پلی اتیلن ترفتالات 825

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن ترفتالات 781
نام ماده: پلی اتیلن ترفتالات
فرمول شیمیایی: PET
گرید: 781
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: تندگویان
نوع بسته بندی: جامبو

پلی اتیلن ترفتالات 781