پلی اتیلن

پلی اتیلن ها دسته ای از ترموپلاستیک ها هستند که از بسپارش گاز اتیلن تولید می شوند.اگر به جای اتم‌های هیدروژن در پلی اتیلن، یک زنجیر بلند از اتیلن به اتم‌های کربن متصل می‌شود با توجه به اینکه به دلیل اشغال  حجم بیشتر چگالی آن کاهش می یابد ، به آن پلی اتیلن سبک یا پلی اتیلن شاخه ای گفته می شود.

در صورتی که در مولکول پلی اتیلن شاخه ای وجود نداشته باشد به آن پلیمر خطی گفته می شود که نسبت به پلی اتیلن شاخه ای مقاوم تر است. 

اگر چگالی پلی اتیلن در بازه ای بین چگالی پلی اتیلن شاخه ای (سبک) و خطی قرار بگیرد به آن پلی اتیلن متوسط یا نیمه سنگین اطلاق می شود.

نوعی دیگر از پلی اتیلن هم وجود دارد که به پلی اتیلن سنگین معروف است و بسیار مقاوم بوده و فرآیند پذیری دشواری دارد.

پلی اتیلن دارای کاربرد وسیعی در صنعت پلاستیک است به نحوی که در بیشتر لوازم پلاستیکی آشپزخانه ، ظروف یکبار مصرف، کیسه های پلاستیکی، لوله و اتصلات و ... به کار برده می شود.

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن سنگین بادی 0035
نام ماده: پلی اتیلن
فرمول شیمیایی: PE0035
گرید: 0035
ویژگی ظاهری: 'گرانول شفاف
برند: بندر امام
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن سنگین دورانی 3840
نام ماده: پلی اتیلن
فرمول شیمیایی: PE-3840
گرید: 3840
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: تبریز
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نام ماده: پلی اتیلن
فرمول شیمیایی: PE-F7000
گرید: F7000
ویژگی ظاهری: 'گرانول شفاف
برند: ایلام
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن سنگین فیلم 5110
نام ماده: پلی اتیلن
فرمول شیمیایی: PE5110
گرید: 5110
ویژگی ظاهری: 'گرانول شفاف
برند:آریا ساسول
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی اتیلن سنگین فیلم 5110

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نام ماده: پلی اتیلن
فرمول شیمیایی: PE-EX5
گرید: EX5
ویژگی ظاهری: 'گرانول شفاف
برند: ;کرمانشاه،مارون و جم
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
نام ماده: پلی اتیلن
فرمول شیمیایی: PE-EX3
گرید: BL3
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: امیرکبیر - شازند
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3