محصولات پتروشیمی (داخلی)

productbox.modal.caption.before اسید نیتریک
نام ماده: اسید نیتریک
فرمول شیمیایی : HNO3
درصد خلوص : 53%
ویژگی ظاهری: مایع شفاف و بی رنگ
بسته بندی : حواله
برند: پتروشیمی شیراز

اسید نیتریک

productbox.modal.caption.before متانول
نام ماده:متانول
فرمول شیمیایی:CH3OH
درصد خلوص:99/85%
ویژگی ظاهری:مایع شفاف و بی رنگ
برند:شیراز-زاگرس-فن آوران
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری یا حواله

متانول

productbox.modal.caption.before اورتوزایلین
نام ماده:اورتوزایلین
فرمول شیمیایی:C6H4(CH3)2
درصد خلوص:98%
ویژگی ظاهری:مایع شفاف و بی رنگ
برند:اصفهان- بندر امام
نوع بسته بندی:بشکه 220 لیتری یا حواله

اورتوزایلین

productbox.modal.caption.before مونومر استایرن
نام ماده:مونومر استایرن
فرمول شیمیایی:C8H8
ویژگی ظاهری:مایع، دارای بوی شیرین آروماتیکی
برند:پتروشیمی پارس
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری یا حواله

مونومر استایرن

productbox.modal.caption.before سدیم کربنات سنگین
نام ماده:سدیم کربنات سنگین
فرمول شیمیایی: Na2CO3
درصد خلوص: 98%
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: مراغه، سمنان، شیراز
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

سدیم کربنات سنگین

productbox.modal.caption.before سدیم کربنات سبک
نام ماده:سدیم کربنات سبک
فرمول شیمیایی: Na2CO3
درصد خلوص: 98%
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: مراغه، سمنان، شیراز
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

سدیم کربنات سبک